Det er kun våre husdyr som kan redde jorden!

Våre husdyr og kun dem kan redde jorden! Det er budskapet til biolog Allan Savory som i 50 år har forsket og jobbet med å hindre ørkenspredning på alle verdens kontinenter.

 

Han var i Norge sist uke og var hovedpersonen på et seminar på Litteraturhuset i regi av Statens landbruksforvaltning.

$500 Donation

Det er en opplest og vedtatt sannhet, både blant forskere og den gemene hop at det er husdyrenes overbeiting og deres medfølgende flattråkking av landet som utarmer jorden og sørger for ørkenspredingen på alle verdens kontinenter.

 

I tillegg promper de så inderlig at de nærmest sørger for drivhuseffekten helt alene.

 

Dette er myter som Savory vil til livs og han har jobbet metodisk med dette formål for øyet de siste 30 åra.

 

Hans reise har vært lang og han er en av få autoriteter innen forskningens akademia som har selvinnsikt nok til å kunne si at han tok feil, sørgelig feil og gjorde grove uaktsomheter tidlig i sin karriere, selv om motivene var riktige. Han ønsket nemlig å redde naturen. Du kan høre mer om dette i hans viktige TED-tale, den varer i 20 minutter og jeg anbefaler alle jeg møter på min vei til å lytte, lære og forstå hva som må til for å skape en bærekraftig fremtid:

 

http://www.ted.com/talks/allan_savory_how_to_green_the_world_s_deserts_and_reverse_climate_change#t-1202887

 

 

Savorys budskap og løsning er like enkel som den er viktig og kan brukes i alle klimasoner. I tillegg krever den forbausende lite teknologi. Her er den:

 

Ved å samle store flokker beitende husdyr, som sau, geiter eller storfe, for så å systematisere beitingen på en spesifikk måte, så vil man i rekordfart binde karbondioksid til jorden, remineralisere den og skape grobunn for gress og urter. Dette vil igjen binde nedbøren til jorden og hindre erosjon og ørkenspredning.

 

Hvordan kan omvendt logikk være løsningen? 

 

Jeg skal forsøke å forklare dette ved å gå noen tiår tilbake.

 

Ettersom man i 50 år har ment at det er husdyrenes overbeiting som er årsaken til ørkenspredning, så har man i flere nasjonalparker slaktet ned både husdyr og større dyr som for eksempel elefanter i hopetall for å få bukt med ørkenspredningen. Dette er blitt gjort både i Afrika og i Amerika. Derfor har det vært enkelt for Savory å måle hva som har skjedd i disse områdene der man fysisk har forsøkt å fjerne roten til det vonde. Hva har resultatet blitt etter saneringen av de beitende kløvdyrene? Jo, problemet er uten unntak blitt forverret. Altså er ikke problemet dyrene. Forskere verden over har klødd seg i hodet over dette utfallet og konkluderer jevnt over med at dette er et resultat av ukjente årsaker og holder dermed fast ved de gamle mytene.

 

Dette kunne ikke Savory slå seg til ro med og bestemte seg for å vie sitt liv til å finne ut av denne problematikken. Hans metodiske forskning har resultert i at han har har forstått mekanismene i naturen og har kommet frem til en løsning som fungerer på alle verdens kontinenter. Hans enorme mengder data dokumenterer dette tydelig. Løsningen har fått samlebetegnelsen Holistic Management som for oss Nordmenn kan høres noe tåkete ut. Det består kort fortalt i å føre store flokker beitende husdyr sammen for å etterligne naturen, for dernest å strukturere beitingen etter et spesielt system som defineres som planlagt gressbeiting.

 

Løsningen til Savory består i å jobbe med naturen, på dets premisser- og at man med lite teknologi og få utgifter vil klare å binde/lagre karbondioksid i atmosfæren til gressdekket land, som vil vare i tusenvis av år. Han mener at dersom vi får til dette med bare halvparten av landområdene som i dag er truet av ørkenspredning så vil vi kunne få nivåene tilbake til der de var før den industrielle tidsalder og samtidig kunne fø opp verdens befolkning. Naturen gjør jobben for oss bedre enn noen form for teknologi, så lenge vi legger forholdene til rette for at naturen skal jobbe og virke på sine premisser.

 

Savory snakker videre om viktigheten av å tilpasse Holistic Management de sosiale, økonomiske og miljømessige omgivelser man skulle innføre dette systemet i.

 

Han viser til utallige case og forskningsprosjekt hvor vi ser den dramatiske rekonvalesensen av utarmede beiteområder, så vel som nasjonalparker uten store flokker som beiter. Resultatet blir det samme; der man plasserer store flokker beitende husdyr, satt i system, så vil de skape mer vekst enn man kunne forestille seg. Du kan lese mer spesifikt om hvert enkelt forsøk HER!

$10 Donation

Hva er så ørkenspredning?

Ørkenspredning er når jordsmonnet ikke klarer å bære liv. Denne spredningen er eskalerende og 2/3 deler av klodens landområde er i ferd med å omdannes til ørken. Problemet er tydeligere på noen kontinent enn andre på grunn av ulike klimasoner, men problemet er stort og blir større for hver dag, på alle kontinenter, inklusive i Europa.

 

Savory mener at det største problemet med ørkenspredning er at vi ikke gjenkjenner symptomene på problemet før det er for sent og ørkendannelse er en realitet. Vi kan se på et landområde og tenke at her er det gress, altså ikke noe problem, men du må se på kvaliteten på jorden. Jorden kan være dekket med gress, men like vel være fullstendig uttørket og dekket av et hardt lag alger.

 

Allan hevder at det er fysisk umulig å overbeite et område, dersom man følger beite-prinsippene han har utviklet. Mange som leser dette vil tenke at dette er ikke et problem eller en løsning som gjelder for oss. Dette angår ikke Norge! Jo, det gjør det i aller høyeste grad!

 

Overføringverdi av Holistic Management til Norske forhold

Saken er at vi må gå helt tilbake til kulturlandskapet i kjølevannet av Svartedauden for å finne det i en like gjengrodd forfatning. Over 800 dyre-, plante-, og sopparter er i dag utrydningstruet fordi krattskogen og plantevekst som bregner tar over der vi før hadde et rikt mangfold av gress, planter og urter, som var det perfekte drivstoff for husdyra som gikk på naturlig beite.

 

I dag sørger landbrukspolitikken for at det er mer lønnsomt for bonden å holde husdyrene innendørs i langt større grad enn før, de går på innmarksbeite og det suppleres med kraftfôr for at de skal brygge nok melk eller bli feite nok før de slaktes. Jeg skal ikke snakke stygt om innmarksbeite i seg selv, da man fint kan klare å gjøre det om til et fruktbart og bærekraftig område landjord ved en riktig mengde flokk for området og ved planlagt beiting.

 

Slakteriene belønner bøndene med store dyr som gjør at bøndene velger raser som ikke er like egnet for norsk natur, de har oftere dårligere utviklede flokkinstinkt og er dermed mindre redd for rovdyr og er generelt mindre tilpasset et naturlig liv for Norske forhold enn Norsk Spæslau og Norsk Rødt Fe. Vi ser massive systemfeil som et resultat av markedskrefter og dets hoveddrivkraft: rask profitt. Den endelige konsekvensen av dette vil ikke du og jeg se mye til, men det blir en sørgelig arv vi etterlater våre barn og barnebarn.

 

Jeg kjenner en bonde som ikke bor så langt unna meg. Anders Leberg Kopstad heter han, og jeg håper vi vil høre mye fra han i fremtiden. Han er opptatt av at jordens folk, dyr og natur skal ha en fremtid. Han driver sauehold ut fra Allan Savory sitt system for beiting. Han har tre ganger så stor avling som nabogårdene. Humla suser lenger på hans jorder, fordi vekstsesongen strekker seg i 2-3 måneder lenger enn på nabogårdene. Kjøttet på Spælsauene hans er av topp kvalitet og dette skjer ene og alene på grunn av at han strukturerer beitingen etter et gitt system. Logikken er forenklet sett at du lar dyrene gå på et avgrenset område i en avgrenset periode. De spiser opp gresset, tråkker det flatt og slipper igjen avføring. Det samme område får hvile i et gitt antall dager alt etter årstid og andre lokale forhold, før dyrene kommer tilbake og fortsetter festen. Denne måten å systematisere beite på synes å være mer fruktbar enn alle andre former for beiting man kjenner til, til nå. Systemet kan tilpasses småskaladrift, men fungere like godt der man samler gigantiske flokker sau som beiter ned et gitt område på et par dager.

Væren Store Færder

 

Fjällbete og Nordic Savory Hub

Dette finner vi et godt eksempel på i Sverige hvor CEO Fjällbete og Nordic Savory Hub gjør en utrolig jobb med å samle mange bønder om å lage store flokker og samarbeide med for eksempel grunneiere av store ski-destinasjoner om å beite tilbake det tapte kulturlandskapet og rydde plass for turistene. Det ganger dyra, bøndene og de rike grunneierne fordi turistene slipper å bli bitt av så mange mygg og får større områder å boltre seg i og vil komme oftere igjen. Sist og viktigst rydder systemet opp i gjengrodde kulturlandskap i tilliggende områder. Det er utrolig spennende og viktig det de gjør og du kan lese mer om det HER!

 

 

Savory sitt helhetlige budskap

Ørkenspredning har truet og ødelagt mage sivilisasjoner, det samme er i ferd med å skje nå.

Utbyttingen av fossilt brennstoff truer sivilisasjonen vår, men i enda større grad jordens manglende evne til å binde karbondioksid som igjen utarmer jorden og omdanner den til ørken. Ved å innføre store beitende flokker, vil vi kunne reversere utviklingen og redde jorden.

 

Å velge å avstå fra kjøtt og ha kampanjer som Meat-Free Monday er dermed kun et meningsløst skudd for bauen i forsøket på å redde kloden vår. Vi er avhengige av husdyra våre for å klare det og ikke den mest hardbarka vegetarianer klarer å skape disse endringene på samme måte. Ikke på noen som helst slags måte, med sine gitte virkemidler, selv om intensjonen er aldri så god eller sympatisk. Jeg er selv en pensjonert vegetarianer og det har tatt sin tid å forstå det jeg ser nå.

 

Denne globale naturkatastrofen vi står ovenfor skaper grobunn for hungersnød, fattigdom, vold, sosiale og økonomiske kriser som igjen ofte fører til krig i sin ytterste konsekvens. Millioner av mennesker lider og dør under denne naturkatastrofen og vår vestlige sivilisasjon trues, mener Allan Savory.

 

Hva kan du gjøre?

Allan Savory sitt beste tips er å bruke sosiale medier til å spre denne budskapen. Viktigst er det å opplyse folk som bor i byer. Verdens økonomiske og politiske makt er konsentrert der og derfor må opinionsendringene skje nettopp i byene. Grasrota, altså den gemene hop, må omvendes først- før man klarer å få politikere, store kjøpmenn og bøndene med på å tenke nytt og bærekraftig.

 

I storbyer som New York er From farm to Table-bølgen så stor at du finner kjøtt, fjærkre, melk, smør og egg som er merket gressfôret eller beitefôret i stadig flere butikker. Det er populært å kjøpe økologiske agurker og bananer i løsvekt som bøyer seg i de retninger de selv måtte ønske under vekst. «Perfection is in the imperfection», hetes det både i moteverdenen og i denne bevegelsen.

 

I Norge finner vi nisjeprodusenter og nisjebutikker som selger tilsvarende produkt. For å få tilgang til mer av disse varene i vanlige butikker, må vi som forbrukere kreve mer, rope høyere og betale litt mer. Bare på den måten klarer vi å skape en endring. Skulle du finne på å være partipolitisk aktiv er det også på tide å være politisk ukorrekt og tørre å ytre deg om dette tema i landbrukspolitikken, innad i partiet og ikke bare i skjul. Flere av oss burde også oppsøke bondens marked og bonden direkte og gi han godt betalt for råvarer, i stedet for å dytte pengene i de store butikk-kjeders lommer. De har nok fra før.

 

Det vanligste argumentet jeg hører mot å spise ren mat er at det er så dyrt. Dersom vi ikke klarer å få med flere mennesker på å tenke bærekraftighet, så vil prisen våre barn og barnebarn betale bli så høy at de ikke klarer å gjøre opp for foreldrene sin vanskjøtsel!

 

Allan Savory har sin nettside: Savory Institute HER!

 

Han har skrevet to bøker om Holistic Management som du får kjøpt på adlibris HER! og HER! De er svært nyttige å ha!

 

På youtube finner du mye informasjon om Holistic planned grazing!

 

Her er en enkel fremstilling:

 

 

Her er Allan Savroy selv i sving på Harward Law School:

 

 

SP! Bildene er lånt fra ulike nettsider funnet på på veven og jeg håper jeg ikke støter noen i mitt forsøk på å illustrere dette viktige budskap! Så beklager jeg at min teknologiske innsikt ikke er så stor at jeg klarer å få inn i innlegget mitt sånne fine direktelinker til youtube-klippene jeg viser til..

 

Comments

  1. Dette var interessant lesning som ga inspirasjon til videre søk og lesing på emnet!

Speak Your Mind

*